Chata Mariánka

Maria Sorg

Mariánská v Krušných horách se připomíná už kolem r.1465, pod názvem Sorg, tj.v překladu péče, pečovat, starat se nebo dbát. V 2. polovině 15. století žil v této oblasti poustevník Jan Niavius, který prorokoval vznik bohatého a slavného horního města, které sice upadne, ale později se vzkřísí k nové slávě. Toto proroctví vedlo r. 1516 hraběte Štěpána Šlika k založení svobodného města Jáchymov.

Po třicetileté válce byla na místě bývalé poustevny v letech 1692-93 postavena dřevěná kaple zasvěcená panně Marii a místo přejmenováno na Maria Sorg. Roku 1699 hornické bratrstvo na místě kaple vystavělo poutní kostel Panny Marie s prosbou, aby třicetiletou válkou zašlá sláva Jáchymova jako hornické oblasti byla opět obnovena.

V roce 1754 byl poutní kostel propůjčen řádu kapucínů, kteří zde v letech 1754-56 vystavěli druhý kostel a kapucínský klášter (1760).U silnice před ÚSP jsou dosud patrné kamenné zdi klášterní zahrady.

Po celé 18. a 19. století byla Mariánská oblíbeným poutním a církevním místem. Současně se Mariánská rozrůstala. V roce 1847 zde stálo 16 domů a žilo 119 obyvatel a o necelé století později (v roce 1930) již 21 domů a 135 obyvatel.

V 50. letech 20. století se Jáchymovsko proměnilo v jeden pracovní lágr. Uranovou rudu těžily tisíce politických vězňů v nelidských podmínkách. Ještě i dnes najdeme vězeňské domy v místech bývalých dolů a v lesích ruiny připomínající tato léta.

Pracovní tábor na Mariánské byl převážnou dobu svého trvání určen pro vězně s kratší dobou trestu. Pověstnými byly ovšem zdejší vyšetřovny v podzemí bývalého kapucínského kláštera, ten byl v roce 1965 zdemolován. Na Mariánské bylo vybudováno provizorní sídliště pro horníky dolů Adam, Eva, Eduard nacházejících se v nejbližším okolí. Tábory byly zrušeny až počátkem 60. let po vytěžení uranu.

Po roce 1958 se většina horníků odstěhovala do nového sídliště v Ostrově nad Ohří a jednotlivé domky byly postupně prodávány pro rekreační účely.

Dnes je toto kdysi slavné místo oblíbeným centrem turistiky, lyžování v Krušných horách a především velmi významným poskytovatelem ubytování pro zimní střediska Boží Dar a Klínovec. Klidné prostředí, krásná příroda a její členitost poskytuje návštěvníkům Krušných hor nevyčerpatelné možnosti sportování, kultury a cyklovýletů do okolí. (zdroj: www.marianska.cz)