Chata Mariánka

Zámek Sokolov

Pozdně renesanční a raně barokní sokolovský zámek se nachází ve středu města. Byl vystavěn na místě původní vodní tvrze ze 13.stol. a pozdně gotického hrádku Šliků. V roce 1622 po bitvě na Bílé Hoře získali zámek Nosticové, kteří ho přestavěli. Z této doby pochází i kašna na nádvoří.

Zámek měl původně dvě brány a na věžích báně, byl obklopen vodním příkopem. Zmínit bychom také mohli třeba park se sochami a obora s daňky a jeleny? V první polovině 18. stol. bylo upraveno okolí zámku na zahradu podle francouzského způsobu. V letech 1800-1805 nechal hrabě Bedřich Nostic opravit zámek v klasicistním stylu.

V současné době zámek tvoří čtyřkřídlá budova s uzavřeným nádvořím a čtyřmi nárožními věžemi. Zajímavostí je, že jeho severní věže jsou válcovité a jižní věže hranaté s okrouhlou spodní části. V nádvoří ve výchoním křídle arkády, uprostřed kašna s tritóny ze 17. století. Hlavní vstup s portálem s nosticovským erbem

Expozice:
Historie, umění a příroda Sokolovska, historie hornictví Slavkovského lesa, západních Krušných hor a Sokolovské pánve.
Výstavní prostory v patře zámku a výstavní sál v přízemí.